Tjenester

Havbruk

For å møte en havbruksnæring i sterkt vekst så har Norsk Havservice bygd opp infrastruktur og kompetanse innen alle service segmenter som næringen trenger. Dette være seg inspeksjon av nøter og tauverk, service og reparasjon, samt generell understøttelse av drift inkludert notspyling.

Nye krav til havbruksnæringen gjør at det blir stilt krav til hyppigere inspeksjon og kontroll av anleggene. Dette være seg rutinemessig kontroll av infrastruktur og miljø, samt ettersyn av anlegg etter at annet arbeid er utført. Videre så vil vi kunne forestå tyngre service arbeid som innfesting av bunn bolter og annet tradisjonelt anleggs arbeid.

Kraftselskap

Kraftselskapenes behov for inspeksjon og vedlikehold av undervannskabler er ett viktig segment for å sikre en stabil kraftforsyning. Norsk Havservice har over tid bygd opp en solid kompetanse på sikring og service av undervannskabler. 

Norsk Havservice understøtter pr i dag alle nivå i kraftproduksjonen. Helt fra inspeksjon av vanninntak i vassdrag med ettersyn og service på damluker til tunnel inspeksjon i kraftstasjoner. Kabelnettet ut til kunden viktig og sårbar infrastruktur. Ettersyn av dette nettet spesielt under vann vil være avgjørende for å  sikre en god kraftforsyning. Vi kan i tillegg til tradisjonell sikring av kabel utføre service på offer anoder og kontroll av på påtrykt spenning. Inspeksjon og posisjonering av kabel kan gjøres med ROV.

Anlegg

Kai og bruarbeid er tradisjonelt anleggsarbeid som danner grunnlaget for samferdsel langs norskekysten. Norsk Havservice kan forestå med de fleste anleggsoppgaver under vann. Utstyrt med tidsriktig utstyr er alle oppgaver innen rekkevidde. Boring, sveis, forskaling, støpning, rørlegging og skjærebrenning er bare noe av det som utføres med den infrastrukturen vi har i dag.

Behovet for anleggsdykking langs vår lange kyststripe vil alltid være til stede. Det er derfor viktig å inneha god kompetanse på dette fagfeltet da det også i stor grad bidrar til understøttelse av både havbruksnæringen og kraftselskapene ut over tradisjonelt entreprenørskap. Her snakker vi egentlig om å sette anleggsarbeideren under vann. Med litt planlegging og gode forberedelser så er alt mulig. I tillegg til tradisjonell arbeidsdykking så sveiser vi plastrør pr nå opp til 400mm. Fordelen er at kunden får en felles pakke med produksjon av og legging av rør i ett.