Sertifisering

Norsk Havservice innehar nødvendige sertifiseringer for å utøve sin virksomhet.

I tillegg holder vi på å iverksette ISO 9001 og 14001 indre og yttre miljø. Dette for å forbedre våre egne rutiner.