ROV

 SUB-fighter 4500

ROV brukes der dykkeren har sine begrensninger i form av dybde og begrenset bunntid.
Dette gjør oss meget fleksible hva gjelder alle typer oppdrag

· Arbeidsdybde ned til 600m

· Gripearm