Referanser

Norsk Havservice har understøttet de fleste aktørene som har aktivitet i maritime miljø langs kysten Dette være seg entreprenører, havbruksnæringen og kommunal og statlig sektor.

Dette er noen av de større aktørene som vi har understøttet de senere år.


Statens Vegvesen                                                  
Grinnen Entreprenør                                              
Skanska                                                                
Johs J Syltern                                                        
Mesta                                                             
Stjern Entreprenør                                             

       TrønderEnergi                                                    
       Fosenkraft                                                         
       Statkraft
       Nord Trøndelag Elektrisitetsverk

       Ørland Kommune                                                
       Bjugn Kommune                                                 
       Rissa Kommune 
       Agdenes Kommune

       Trondheim Havn
       Prosjekt "Renere Havn"

Marine Harvest
Salmar Farming 
Lerøy
Refsnes Laks
Grøndtvedt Pelagic 
Scanbio

Fosen Namsos Sjø
Kvernhusvik Skipsverft 

Hovedredningssentralen
Forsvaret