HMS

Alle dykkere i selskapet innehar minimum arbeidsdykker sertifikat (KL B) og er sertifisert for luft dykking ned til 50 meter. All dykking skjer etter Direktoratet for arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid. Alt personell som er involvert i dykkeoperasjoner innehar gyldige sertifikater og helseattester i henhold til gjeldende lovverk. Alle ansatte må i tillegg gå gjennom intern opplæring.

Nødvendig dokumentasjon som må være på plass før en dykkeoperasjon:

Forskrift om utførelse av arbeid minimumbemanning 3 mann (KL B)
Håndbok for dykkeoperasjoner
Beredskapsplan
Instruks for drift og vedlikehold av trykkluft
Risikovurdering
Plan for desinfeksjon

Dykking er ren fysikk i praksis! Alt er styrt av bunntid og pustegass (jo dypere jo kortere). Dette betyr at de lokale forholdene vil være styrende for dykke operasjonen. I tillegg kommer vær og vind som også kan påvirke operasjonen.

Dykkerleder er i den henseende suveren i sine avgjørelser og vil måtte fortløpende vurdere forholdene.