Dykkere

Alle våre dykkere har en kompetanse ut over selve dykkingen. 


Snekring, betong, borr rigg, sprengning, rørlegging, elektrikker, service elektroniker for å nevne noe.

Man kan være verdens beste dykker men har man aldri holdt i en borrhammer så hjelper det lite. 

Dykkingen er og blir kun en transportetappe til en ny arbeidsplass!